Visa i webbläsare

Bästa lionledare.

På grund av pågående utmaningar med covid-19 har den internationella styrelsen beslutat att flytta Lions internationella kongress 2022 från New Delhi, Indien, till Montréal, Kanada.

Pågående rese- och hälsorekommendationer samt kongressens storlek och komplexitet har lett fram till detta svåra beslut. Den internationella styrelsen har också beslutat att en framtida kongress kommer att genomföras i den vackra staden New Delhi i framtiden, under ett gemensamt överenskommet år.

Tyvärr är detta inte första gången covid-19 kräver att vår organisation anpassar sina planer för att skydda våra medlemmar, vår personal, våra leverantörer och lokala samhällen. Under 2020 röstade den internationella styrelsen ja till att ställa in kongressen i Singapore på grund covid-19 och landets inresebegränsningar. I januari 2021 förvandlades Lions 103:e internationella kongress från ett fysiskt evenemang i Montreal, Kanada, till organisationens första virtuella kongress, som svar på den pågående globala pandemin.

Vi skulle vilja uppmärksamma våra medlemmar i Indien som är en mycket viktig del av vår lionfamilj. De har haft stora utmaningar i sitt land precis som så många andra runt om i världen. Vi vet att Lions där, och i hela världen, arbetar för att hjälpa sina samhällen på säkra sätt. Trots att covid-19 har tvingat oss att förändra sättet på vilket vi lever, arbetar och deltar i hjälpinsatser, kommer vi att fortsätta möta denna utmaning tillsammans.

Vi kommer ta steg för att planera vår internationella kongress 2022 i Montreal, vilken kommer att genomföras den 24-28 juni 2022. Vi kommer fortsätta att kommunicera våra planer med Lions i hela världen.

Jag vill tacka er alla för er uthållighet under dessa utmanande tider.

Med vänlig lionhälsning

Dr. Jung-Yul Choi
Internationell president

Detta mejl har skickats till: Internationell president, Närmast föregående president, Internationell första vice president, Internationell andra vice president, Internationell tredje vice president, Tidigare internationell president, Internationell direktor andra året, Internationell direktor första året, Adjungerad styrelsemedlem, Medlem i LCIF:s förtroenderåd, Globala arbetsteamets ordförande, Leo Lion kontaktperson i styrelsen, Tidigare internationell direktor, GAT konstitutionell områdesledare, GAT regional områdesledare, LCIF konstitutionell områdesledare, LCIF konstitutionell vice områdesledare, MD-kontor

Lions International

Följ oss:

Twitter Facebook LinkedIn Instagram YouTube Blogg

Visa i webbläsare | Hantera e-postinställningar

Drivs av Lions Clubs International
© 2021 Lions Clubs International. 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL, USA 60523-8842
Policy för personlig information | Användarvillkor