Visa i webbläsare

Bästa lionledare.

På grund av fortsatta utmaningar kring pandemin med coronaviruset (COVID-19) har den internationella styrelsen röstat att flytta Lions internationella kongress 2021 i Montreal till ett virtuellt evenemang, vilket kommer att levereras helt på nätet. Detta beslut fattades med tanke på hälsa och säkerhet för våra medlemmar, vår personal och våra leverantörer, eftersom begränsning av internationella resor och större folksamlingar är nyckeln till minskning av spridningen.

Trots att vi är besvikna över att vi inte kan genomföra detta evenemang på plats är vi samtidigt glada över att kunna genomföra vår första virtuella internationella kongress, vilken på ett säkert sätt kan skapa kontakt mellan medlemmar runtom i världen. Vi arbetar fortfarande med detaljerna kring det nya kongressformatet och vi kommer att informera om dessa så snart de är klara.

Här följer några viktiga detaljer om den virtuella kongressen 2021, vilka vi vill dela med dig:

  • Alla är inbjudna – Vår kongress 2021 kommer att bli ett virtuellt evenemang som är öppet för alla Lions och Leos i hela världen.

  • Registreringsavgifter – Registreringsavgiften är USD 50 till och med den 31 mars och USD 75 från och med den 1 april. Registreringsavgiften för Leos är USD 30 oavsett datum. Kongressens datum är för närvarande den 25-29 juni. Ytterligare information om evenemanget och registrering kommer inom kort.

  • Registrerade medlemmar – Medlemmar som för närvarande är registrerade till kongressen kommer att erhålla mejl inom kort med mer information om deras registreringsalternativ.

  • Val – Val av verkställande tjänstemän och internationella direktorer kommer att genomföras elektroniskt och information om denna process kommer inom kort.

  • Uppdateringar om kongressen – Besök vår webbsida LCICon för uppdateringar om kongressen och detaljer så snart de finns tillgängliga.

Den globala pandemin har tvingat oss alla att fatta beslut och göra förändringar som sätter hälsa och säkerhet allra främst. Emellertid är vi optimistiska att med varje ny dag finns det hopp och som medlemmar i Lions fortsätter vi finna nya sätt att hålla kontakt, genomföra säkra hjälpinsatser och fortsätta vår globala uppgift att genomföra hjälpinsatser.

Vi uppskattar din förståelse under denna utmanande tid för vår organisation och för världen och vi tackar dig för dina enastående insatser som medlem i Lions.

Med vänlig lionhälsning

Dr. Jung-Yul Choi
Internationell president

Detta mejl har skickats till: Internationell president, Närmast föregående president, Internationell första vice president, Internationell andra vice president, Internationell tredje vice president, Tidigare internationell president, Internationell direktor andra året, Internationell direktor första året, Adjungerad styrelsemedlem, Medlem i LCIF:s förtroenderåd, Leo Lion kontaktperson i styrelsen, Tidigare internationell direktor, GAT konstitutionell områdesledare, GAT regional områdesledare, LCIF konstitutionell områdesledare, LCIF konstitutionell vice områdesledare, MD-kontor

Lions International

Följ oss:

Twitter Facebook LinkedIn Instagram YouTube Blogg

Visa i webbläsare | Hantera e-postinställningar

Drivs av Lions Clubs International
© 2020 Lions Clubs International. 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL, USA 60523-8842
Policy för personlig information | Användarvillkor