Visa i webbläsare

Under det att du och ditt distriktsteam arbetar med distriktets mål och handlingsplaner för 2020–21 är det även viktigt att planera för framtiden, så att ditt team kan göra en bestående skillnad.

Har ni övervägt att finna potentiella yngre medlemmar genom samarbeten med leoklubbar, Leo-Lions, studenter och familjemedlemmar?

Leoklubbar delar er passion för hjälpinsatser och vill förbättra sina samhällen. Men våra Leos har berättat att de inte blir inbjudna att hjälpa till vid Lions serviceprojekt. Att uppmärksamma Leos som potentiella medlemmar och samarbetspartner när de fortfarande är Leos är ett effektivt sätt att säkerställa distriktets framtid.

Gå igenom vår nya checklista för utveckling av leoklubbprogrammet. Den kan hjälpa distriktets team att främja programmets tillväxt och utveckling i ert distrikt.

Att bjuda in Leos och tidigare Leos att fortsätta sina hjälpinsatser genom Leo-Lion programmet är ytterligare ett sätt att stärka ert distrikt på lång sikt. Programmet för Leo-Lions är en medlemstyp bara för Leos som är redo att fortsätta sitt medlemskap som Lions. I oktober godkände den internationella styrelsen att höja åldern för Leo-Lions till 35 år. Leo-Lions är medlemmar i Lions med förmåner så som en längre medlemsavgift och möjligheter till stipendier. Läs mer om de nya förmånerna här och dela dem med befintliga och tidigare Leos i ditt distrikt.

Vi erbjuder också förmåner för yngre nya lionmedlemmar. Unga vuxna kan erhålla lägre medlemsavgifter genom våra olika medlemsprogram. Besök webbsidan klubbtyper och medlemskategorier och överväg att bjuda in studenter och unga föräldrar att dra nytta av program för studentmedlemskap och familjemedlemskap. Om du har frågor om olika medlemskategorier är du välkommen att kontakta oss via membership@lionsclubs.org.

Tack för dina insatser!

Detta mejl har skickats till: GAT-ordförande, GAT konstitutionell områdesledare, GAT regional områdesledare, GAT områdesledare, Multipeldistriktets leoordförande, Multipeldistriktets GLT-koordinator, Multipeldistriktets GMT-koordinator, Multipeldistriktets GST-koordinator, Första vice distriktsguvernör, Distriktets leoordförande, Distriktets GLT-koordinator, Distriktets GMT-koordinator, Distriktets GST-koordinator

Lions International

Följ oss:

Twitter Facebook LinkedIn Instagram YouTube Blogg

Visa i webbläsare | Hantera e-postinställningar

Drivs av Lions Clubs International
© 2020 Lions Clubs International. 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL, USA 60523-8842
Policy för personlig information | Användarvillkor