Visa i webbläsare

Bästa Lion,

Lions 102:a internationella kongress närmar sig snabbt!

Detta meddelande är en påminnelse om att den officiella kallelsen till Lions internationella kongress har publicerats i tidningen LION i enlighet med Artikel VI, Moment 2 i den internationella arbetsordningen.

Alla medlemmar kan läsa den officiella kallelsen och de officiella ändringsförslagen för 2019 på LCI:s webbplats eller i tidningen LION.

Vi ser fram emot att träffa dig i Milano!

Med vänlig lionhälsning,

Juridiska divisionen

Detta mejl har skickats till följande titlar:, Närmast föregående president, Internationell första vice president, Internationell andra vice president, Internationell tredje vice president, Tidigare internationell president, Internationell direktor andra året, Internationell direktor första året, Adjungerad styrelsemedlem, Tidigare internationell direktor, Ordförande för globalt arbetsteam, Vice ordförande för globalt arbetsteam, Medlem i LCIF:s förtroenderåd, GLT konstitutionell områdesledare, GMT konstitutionell områdesledare, GST konstitutionell områdesledare, LCIF konstitutionell områdesledare, Multipeldistriktets sekreterare/kassör, Guvernörsrådsordförande, Vice guvernörsrådsordförande, Multipeldistriktets leoordförande, Multipeldistriktets LCIF-koordinator, Multipeldistriktets GLT-koordinator, Multipeldistriktets GMT-koordinator, Multipeldistriktets GST-koordinator, Leomultipeldistriktets president, Distriktsguvernör, Närmast föregående distriktsguvernör, Tidigare distriktsguvernör, Första vice distriktsguvernör, Andra vice distriktsguvernör, Distriktets sekreterare/kassör, Distriktssekreterare, Distriktets kassör, Distriktets kongressordförande, Distriktets leoordförande, Distriktets GLT-koordinator, Distriktets GMT-koordinator, Distriktets GMT-koordinator, Leodistriktets president, Zonordförande, Klubbpresident, Klubbens LCIF-koordinator 

Lions International

Följ oss:

Twitter Facebook LinkedIn Instagram YouTube Blogg

Visa i webbläsare | Hantera e-postinställningar

Drivs av Lions Clubs International
© 2019 Lions Clubs International. 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL, USA 60523-8842
Policy för personlig information | Användarvillkor