Visa i webbläsare

Att rekrytera nya medlemmar kräver planering

Planering är en del av livet och något vi gör dagligen. Vi planerar när vi ska gå i pension. Vi planerar våra investeringar. Vi planerar vår semester. Vi planerar till och med när vi ska åka till mataffären.

Planering är lika viktigt i din lionklubb. April är månaden för den globala välkomstdagen för nya medlemmar och det är dags för klubben att planera aktiviteter för dagen.

Genomför ett möte där alla medlemmar har möjlighet att komma med idéer på aktiviteter. Se till att alla medlemmar har chans att delta och att alla idéer välkomnas. En effektiv session bör inte pågå lägre än 30 minuter.

  1. Samla alla medlemmar och ge alla tre post-it lappar.

  2. Be dem att skriva en idé för den globala välkomstdagen på varje lapp och sätt upp lapparna på väggen.

  3. Ge varje deltagare en röd tuschpenna. Be att de sätter en röd prick vid de idéer de tror skulle vara mest effektiva. De kan endast markera tre lappar och kan inte markera sina egna idéer.

  4. Samla in de fem till tio lappar som har flest röda prickar. Dessa är de idéer som du kan diskutera vidare med dina medlemmar och kanske göra en aktivitet av.

Gör det till en rolig aktivitet och tacka alla medlemmar för deras deltagande! 

Ytterligare planeringsidéer för den globala välkomstdagen finns i Handledning för distrikt och klubbar och Bara fråga! Handbok för rekrytering av nya medlemmar.

Detta meddelande har skickats till alla klubbars medlemsordförande.

Lions International

Följ oss:

Twitter Facebook LinkedIn Instagram YouTube Blogg

Visa i webbläsare | Hantera e-postinställningar

Drivs av Lions Clubs International
© 2018 Lions Clubs International. 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL, USA 60523-8842
Policy för personlig information | Användarvillkor