Visa i webbläsare

Välkomstbrev från internationella presidenten Yngvadottir

Bästa leo- och lionmedlemmar,

Som president för Lions Clubs International är det med glädje som jag välkomnar er till verksamhetsåret 2018-2019.

Förra året firade leoklubbprogrammet 60 år och den 7000:e leoklubben bildades, detta är två imponerade milstolpar vad gäller leoklubbarnas tillväxt och bärkraftighet. Under det att vår organisation växer måste Leos och Lions fortsätta att samarbeta för att hjälpa ett större nätverk av människor.

Nu är det viktigare än någonsin att vi tacklar världens problem. Oräkneliga människor runtom i världen står inför stora utmaningar, till exempel hälsorisker, brist på mat och miljöproblem.

För att ta itu med dessa utmaningar behöver vi tänka innovativt. Lions och Leos måste genomföra hjälpinsatser tillsammans, för när vi kommer samman kommer även våra idéer samman. Det är bara tillsammans som vi kan komma på innovativa lösningar och upptäcka nya sätt att hjälpa våra hemorter.

I år uppmuntrar jag er att fundera över de oändliga möjligheter som kan uppnås genom hjälpinsatser. Genom att bygga relationer med andra leomedlemmar, lionmedlemmar och boende på orten kan vi utöka vår påverkan. När vi når bortom horisonten kan vi upptäcka en ny värld av hjälpinsatser.

Under det att vi börjar ett nytt år av hjälpinsatser, låt oss komma ihåg var vi började. Ta en titt på leoklubbprogrammets genomgång av året för att se alla våra insatser under 2017-2018. Detta kommer att inspirera oss att ta oss an framtiden samtidigt som vi är utrustade med nya mål och nya möjligheter när vi arbetar med nya utmaningar.

Med vänlig hälsning,

Gudrun Yngvadottir
Din internationella president

Detta e-postmeddelande har skickats till följande: Panelmedlem i Leos rådgivande kommitté, Multipeldistriktets leoordförande, Leo multipeldistriktspresident, Distriktets leoordförande, Leo distriktspresident, Leorådgivare, Leomedlemmar

Lions International

Följ oss:

Twitter Facebook LinkedIn Instagram YouTube Blogg

Visa i webbläsare | Hantera e-postinställningar

Drivs av Lions Clubs International
© 2018 Lions Clubs International. 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL, USA 60523-8842
Policy för personlig information | Användarvillkor